Vážení,

jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky. Náš rod má velmi bohatou, dlouhou a pohnutou historii. Vždy jsme bojovali za svobodu a nezávislost národa a víry. Tyto hodnoty, stejně jako ideály svobody jednotlivce a přesvědčení, individuální odpovědnosti a cti, a spravedlnosti jsou po staletí pevně zakotveny v naší krvi.

Naše hodnoty a ideály jsou základem naší každodenní práce v podnikání, ve veřejném životě i politice. Je naší povinností s péčí řádného hospodáře rozvíjet a zušlechťovat naši zemi, dočasně nám svěřenou Bohem do správy.

Benjamin Franklin řekl: „Kdo se vzdá svobody, aby získal jistotu, ztratí nakonec obojí“. Tohle můžeme podepsat. Jsme svobodní a svobodní zůstaneme.

Přejeme vám příjemné čtení.