historie_.jpg, 21kB
clear.gif, 49B lajos_kossuth.jpg, 24kB Lajos Kossuth (* 19. 9. 1802, Monok, + 20. 3. 1894, Turín), syn Ladislava Košúta (1762 – 1839) a Karolíny, roz. Weberové, (1770 – 1853), byl uherský politik, spisovatel a revolucionář, nejvýznamnější představitel Uherské revoluce a boje za svobodu a nezávislost 1848 – 1849. Jako člen uherského sněmu prosazoval protivídeňskou politiku, v letech 1837 – 1840 byl vězněn. Po propuštění se stal vůdcem maďarské opozice, již usměrňoval od programu Istvána Széchenyiho. Během revoluce byl předsedou Výboru pro ochranu vlasti, 14. dubna 1849 vyhlásil detronizaci Habsburků a nezávislost Uherska, poté byl zvolen prezidentem a uskutečnil řadu reforem. Po porážce revoluce až do smrti žil v emigraci v Turecku, Velké Británii a Itálii. Roku 1862 vypracoval plán podunajské konfederace národů jihovýchodní Evropy. Od roku 1871 se stavěl za české státoprávní požadavky. Po celý zbytek života hledal cesty k obnovení uherské samostatnosti. 20. března 1894 ve věku 92 let umírá v Turíně. Dnes je v Maďarsku brán jako jeden z nejvýznamnějších představitelů boje za samostatnost a svobodu.ferenc_kossuth.jpg, 32kB

Ferenc Kossuth von Udvard (* 16. 11. 1841, Pest, + 25. 5. 1914, Pest), maďarský politik, inženýr (specialista na dopravní stavby), syn Lájose Kossutha. Do roku 1894 žil v emigraci, po roce 1895 se stal poslancem uherského sněmu a předsedou Nezávislé strany. V letech 1906–1910 zastával funkci ministra obchodu. Vydal dílo svého otce.

Juraj Košút z Košút (* asi 1781, Košúty, + 31. 7. 1849, Košúty), slovenský národovec, zemědělský hospodář, strýc Lajose Kossutha. Zaváděl nové výnosnější technologie a postupy hospodaření na svých panstvích, přispíval do tehdejšího tisku, politicky se angažoval ve slovenském národním hnutí. V roce 1842 stál v čele turčanských zemanů, kteří podporovali Ľudovíta Štúra, zorganizoval podpisovou akci žádající vydávání slovenských novin i sbírku na podporu slovenských studentů, kteří v roce 1844 na protest proti sesazení Ľudovíta Štúra z profesury odešli z Bratislavy do Levoče.