historie_.jpg, 21kB
clear.gif, 49B bedrich_vilem_kosut.jpg, 24kB Bedřich Vilém Košut (* 24. 2. 1819, Černilov, + 3. 4. 1893 Ellern v Porýní), farář v Praze u Klimenta, třetí syn Jana Košuta (21. 9. 1769 – 26. 2. 1836), faráře v Černilově u Hradce Králové, zakladatel klimentského sboru, byl pro rakouskou vládu velice nepohodlný, byl vězněn, internován v Celovci, sesazen z úřadu faráře a byla mu zakázána i Praha.Odstěhoval se do Německa, kde ve sborech v Wirschweinleru a Ellernu působil až do své smrti r.1893.

benjamin_kosut.jpg, 28kB Benjamin Košut (*24.8.1822, Černilov, + 25. 4. 1898, Praha), farář v Borové, Velenicích u Králova Městce a v Praze u Klimenta, nejmladší syn Jana Košuta (21. 9. 1769 – 26. 2. 1836), faráře v Černilově u Hradce Králové, studoval v Modré, Prešově a Vídni, vikářoval v Krouně a Telecím. Spolu s bratrem vydával časopis „Českobratrský Hlasatel“, bojoval za ideály českobratské církve a byl tím vládě národnostně i politicky nepohodlný a následně byl suspendován.

jaromir_bretislav_kosut.jpg, 38kB Jaromír Břetislav Košut (* 18. 1. 1854 Borová, + 6. 12. 1880 Praha), syn Benjamina Košuta, první český docent orientalistiky na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Pocházel z rodiny evangelického kněze. Studoval na akademickém gymnáziu v Praze, pak na teologické fakultě v Basileji; po roce však odešel studovat orientalistiku do Lipska. Věnoval se islámským studiím, perštině, turečtině, arabštině, hindštině - jeho hlavním učitelem byl H. L. Fleischer. Roku 1878 obhájil doktorskou disertační práci Fünf Streitfragen der Basrenser und Kufenser über die Abwandlung des Nomen aus Ibn el-Anbari's. Odešel do Prahy, byl jmenován docentem pražské univerzity, kde do 1880 držel přednášky z oboru předovýchodní filologie a islamistiky. Mezi jeho žáky patřil R. Dvořák, který po Košutově předčasné smrti vydal jeho překlad Háfezovy poezie přebásněný J. Vrchlickým.