podnikani_.jpg, 22kB
clear.gif, 49B Naše podnikatelské a investorské aktivity zastřešuje společnost KOŠUT Capital Holding a.s. Zaměřuje se především na budování a řízení investic v oblasti služeb s vysokou přidanou hodnotou. Společně s manželkou a syny budujeme rodinnou společnost, působící v oblasti telekomunikací, médií, rezidenčních služeb, služeb péče o tělo, zpracování dřeva, poradenství a manažerských služeb.

Poslání organizace

Posláním organizace je vytvářet a rozvíjet příležitosti:
  • pro využití domácího kapitálu ve spojení s domácím lidským potenciálem, vedoucím k vysoké přidané hodnotě a konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku
  • pro uplatnění a vzdělávání spolupracovníků, vedoucí k jejich ekonomické nezávislosti
  • pro budování podniků podporujících konkurenceschopnost české ekonomiky v novém miléniu

Značka KOSSUTH

Naše značka KOSSUTH přináší osobní nasazení, individuální přístup, kvalitu a poctivost.
Osobní nasazení
Naše vlastní přímá účast na projektech a službách umožní maximálně možné pochopení potřeb klienta a nejlepší možné naplnění jeho potřeb.
Individuální přístup
Plně respektujeme individualitu a jedinečnost každého klienta. Podporujeme její další rozvoj pro dosažení silného jedince jako základu společnosti.
Kvalita a poctivost
Kvalita služeb a poctivost je základ dlouhodobého a otevřeného vztahu s klienty a spolupracovníky. Jen takový dlouhodobý a otevřený vztah přináší spokojenost a prospěch na obou stranách.