rodina_.jpg, 21kB
clear.gif, 49B martin_kosut.jpg, 26kB Jsme třetí a čtvrtou generací rodové větve, která po druhé světové válce dosídlila Sudety v oblasti Horního Benešova (Benisch). Dědeček Alois Košut a jeho otec, taky Alois, se narodili v dolnorakouském Loimersdorfu. Jsme spřízněni s rodinami Bělíků, Veličků, Dušků a Kovářů.

irena_kosutova.jpg, 30kB Martin Košut Narodil se jako první syn v rodině Aloise a Mileny, roz. Bělíkové, dne 18. srpna roku 1970 v Bruntále v tehdejším Československu. Má bratra Richarda, narozeného 2. ledna 1974. Vyrůstal a navštěvoval základní školu v Horním Benešově, jako zástupce třetí generace dosídlenců do Sudet po odsunu většiny tamního původního německého obyvatelstva po druhé světové válce.

Po úspěšném absolvování Gymnázia v Bruntále v roce 1988 odešel do Prahy studovat Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Zde poznal svou budoucí manželku Irenu, se kterou se v roce 1990 vzali a založili rodinu.

Irena Košutová Rozená Dušková, narozena jako první dcera Jiřího a Jitky, roz. Kovářové, dne 26. března 1970 v Lanškrouně ve Východních Čechách. Má bratra Jiřího a sestru Evu. Vyrůstala v Lanškrouně, základní školu navštěvovala v Kostelci nad Orlicí.

Gymnázium v Hradci Králové ukončila úspěšně maturitní zkouškou v roce 1988 a nastoupila do Prahy na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. V revolučních dnech roku 1989 se potkala s Martinem Košutem a následujícího roku se vzali.