spolecnost_a_stat_.jpg, 24kB
clear.gif, 49B Naše desatero pro úspěšnou společnost a efektivní stát
 • Každý svobodný občan má právo a povinnost postarat se o sebe sama a svoji rodinu, vybrat si stát, kde chce žít a tento podporovat a přispívat k jeho zdokonalování.
 • Stát je organizace, dobrovolně vytvořená a řízena svobodnými občany, kteří se jí rozhodli svěřit zajištění některých činností, potřebných ke svobodnému životu občanů.
 • Stát musí být malý a efektivní, aby svými náklady zbytečně nezatěžoval jednotlivé občany a tím je neomezoval v jejich ekonomické a další tvůrčí činnosti.
 • Každý občan dokáže sám nejlépe rozhodovat, jak naloží se produkty své činnosti. Stát ani nikdo jiný neumí toto rozhodnutí udělat lépe a efektivněji.
 • Mezi hlavní role a funkce státu zejména patří:
  • ochrana území státu před vnějším nepřítelem
  • ochrana bezpečnosti občanů státu
  • ochrana majetku občanů
  • konkurence s ostatními státy o občany a jejich kapitál
 • Je v zájmu občanů státu, aby jeho aktivita a efektivita přitáhla občany a kapitál z jiných států, neboť to vede ke snížení jejich vlastních nákladů na provoz jejich vlastního státu.
 • Stát není schopen dlouhodobě efektivně zajistit sociální systém. Rodina má právo a povinnost zajistit sociální zabezpečení svých členů. Pokrevní mezigenerační solidarita je primární pilíř sociálního zabezpečení.
 • Stát nesmí vyvíjet jakoukoli činnost, která by omezovala svobodu jeho občanů a vytvářela jejich jakoukoli závislost na něm. Stát je řízen občany, nikoli občané státem.
 • Zástupci občanů, zvolení pro řízení státu, jsou plně zodpovědni a ručí celým svým majetkem za to, že svoji činnost vykonávají s péčí řádného hospodáře.
 • Stát není schopen ekonomicky zajišťovat život svých občanů a ani to není jeho úlohou.